Condicions de compra, enviament i devolucions

1. Condicions generals de compra

Les presents condicions generals de compra regulen expressament les relacions comercials que sorgeixin entre Cortines DE LA LLAR (en endavant TITULAR) i els usuaris o clients (des d’ara USUARI) que contractin els productes oferts a través del lloc cortinesdelallar.com (en endavant WEB).

Aquestes condicions generals de venda es complementen amb les condicions legals generals d’ús i navegació fixades pel WEB. Tant la navegació com l’adquisició de qualsevol dels productes del TITULAR suposen l’acceptació per part de l’usuari, sense cap tipus de reserva, de totes i cadascuna de les condicions generals de contractació subsegüents. El TITULAR pot, en tot moment i sense previ avís, modificar les presents condicions generals de contractació mitjançant la publicació d’aquestes modificacions al WEB perquè l’usuari pugui conèixer-les i acceptar-les novament.

2. Procés de compra

El TITULAR informa que el procés de compra dels productes oferts en el WEB s’explica expressament aquí.

Així mateix, l’USUARI pot accedir a les condicions generals d’ús i navegació del WEB mitjançant l’apartat Avís legal, al qual es pot accedir directament des d’aquí.

L’usuari declara que coneix i accepta de manera expressa tot el que s’explica en els apartats anteriors. Es confirmarà a l’USUARI la compra realitzada mitjançant l’enviament d’un correu electrònic, així com la informació de les condicions de compra aplicables als productes de la comanda, que l’usuari haurà d’acceptar expressament com a requisit previ a la contractació.

El TITULAR mostrarà de forma continuada els productes a la venda juntament amb les seves característiques i el preu. Es reserva el dret a decidir, en qualsevol moment, els productes que s’ofereixen a l’USUARI mitjançant el web, podent així, també en qualsevol moment, afegir nous productes, que es regiran pel que disposen les condicions generals en vigor en aquell moment. Així mateix es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en un moment determinat i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts. La compravenda es formalitzarà i serà acceptada des del moment en que l’USUARI, ordenades totes les instruccions en relació amb l’objecte, preu, mitjà de pagament i entrega, premi el botó de compra a la pantalla oportuna.

Un cop efectuada la compra, l’usuari visualitzarà la confirmació de la seva comanda a la pantalla i podrà imprimir-la com a comprovant de compra. La confirmació de la comanda i el comprovant de compra (impressió que fa l’usuari) no tindran validesa com a factura. La factura serà el document que es rebi en el lliurament.

El TITULAR es reserva el dret a anul·lar les comandes realitzades a partir d’errors o comandes amb adreça de lliurament incorrecta o incompleta, informant al client sempre que sigui possible.

3. Menors d'edat

L’usuari declara que és major d’edat i disposa de la capacitat legal necessària i suficient per utilitzar el WEB d’acord amb les condicions generals aquí enunciades i que les entén íntegrament. L’usuari es fa responsable de tractar de forma confidencial i custodiar adequadament les contrasenyes que li proporcioni el TITULAR per accedir al WEB i evitarà donar accés a terceres persones no autoritzades.

Atenció: no venem productes a menors d’edat. Els nostres productes han de ser comprats per un adult. Els menors de 18 anys només podran fer servir els serveis que oferim al WEB amb la supervisió dels pares o tutors. Si ets menor d’edat i estàs consultant el web, si us plau, parla amb un adult abans d’iniciar el procés de compra.

4. Preus

El preu de cada producte és el que apareixerà a la pantalla, sent aquest el vigent sempre que no hi hagi cap error tipogràfic. Si el preu és diferent a l’indicat per la raó abans exposada, el TITULAR ho comunicarà mitjançant un correu electrònic a l’usuari abans de procedir a l’enviament de la comanda. Els preus s’indicaran en euros (€) i inclouran el corresponent Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i qualsevol altre impost que sigui aplicable a Espanya, llevat que en el WEB s’indiqui el contrari. Si té algun dubte pel que fa a l’aplicació d’aquest impost, li preguem que es posi en contacte amb nosaltres a info@cortinesdelallar.com

5. Disponibilitat

La disponibilitat de cada producte dependrà de la demanda, actualitzant l’estoc el més ràpidament possible. En el cas que un producte que aparegui com a disponible al WEB estigui esgotat, s’avisarà al client mitjançant un correu electrònic.

6. Formes de pagament

Les formes de pagament acceptades pel WEB són:

  • Targeta bancària. El pagament amb targeta és el sistema més fàcil i ràpid. Per realitzar el pagament amb targeta bancària, mitjançant la plataforma segura de pagament Stripe, seleccioneu el tipus de targeta i escriviu titular, número de la targeta, data de caducitat i codi de verificació.
  • Transferència bancària. Pagament de l’import total mitjançant una transferència bancària al compte corrent designat en el moment de realitzar el pagament. L’usuari es farà càrrec de totes les despeses que pugui ocasionar la transferència bancària. D’altra banda, el TITULAR no enviarà el material comprat fins que es rebi un justificant de pagament. El TITULAR no accepta les formes de pagament següents: xecs, pagaments en efectiu, pagarés, pagament contra reemborsament ni domiciliacions bancàries.

7. Despeses d'enviament

L’embalatge, conservació, transport i lliurament de la comanda estan subjectes a costos d’enviament fixos segons zona d’enviament, independentment del nombre de productes i del seu pes.

ENVIAMENT A ESPANYA: Gratuït

ENVIAMENT A PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA: 20 €

ENVIAMENT A RESTA DE PAÏSOS DEL MÓN: 30 €

En acceptar la compra les despeses d’enviament s’afegiran a la comanda.

Atenció: Canàries, Ceuta i Melilla no formen part del territori duaner de la UE, de manera que els enviaments a aquests llocs poden estar obligats a pagar impostos i / o aranzels duaners.

Els clients internacionals han de saber que els enviaments internacionals estan subjectes a possibles inspeccions i obertura de paquets per part de la inspecció duanera. L’import de les taxes pot variar segons el territori de destinació. Aquestes taxes es pagaran en lliurar del paquet, encara que és possible que es rebi una notificació per correu que sol·liciti presentar-se personalment per adobar-lo i rebre’l. El TITULAR no té control sobre aquests imports. Les polítiques de Duanes varia significativament d’un país a un altre, pel que recomanem, per a més informació, consulteu amb l’autoritat duanera corresponent. Recordeu, a més, que al realitzar una comanda al WEB formalment la llei li considera importador i per això haurà de complir totes les lleis i reglaments aplicables al país on es rebi el producte.

S’estableixen les condicions següents:

  • Els enviaments es realitzaran mitjançant un servei de missatgeria. (CORREUS)
  • Els costos de l’enviament inclouen en tots els casos l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), encara que cap altre impost, taxa, aranzel o recàrrec.
  • S’entén com enviament el lliurament dels articles en el domicili o a l’adreça especificada pel client durant el procés de realització de la comanda, sent possible realitzar enviaments a tot el món.
  • Lliurem les comandes en un termini de 72 hores al servei de missatgeria.

8. Entrega

Un cop confirmat el pagament per part del client, el paquet es lliura al servei de missatgeria (CORREUS). El TITULAR enviarà un correu electrònic confirmant l’enviament i inclourà el nombre de seguiment de l’enviament, si és aplicable.

Una vegada que el paquet es trobi en mans de l’empresa de missatgeria (CORREUS), els enviaments triguen aproximadament entre 5 i 8 dies laborables, segons el lloc de lliurament.

El TITULAR no es responsabilitza dels possibles errors o demores causats pel servei de missatgeria.

En cas que el client no pogués estar personalment en el moment del lliurament, la comanda es lliurarà a qualsevol altra persona present en el domicili indicat que tingui més de 18 anys o es deixarà un avís per recollir-lo a l’oficina de missatgeria.

S’entén que el client que ha realitzat la comanda autoritza a la persona que en aquest moment està en el punt de lliurament a recollir-lo en el seu nom. D’aquesta manera, queda sota l’exclusiva responsabilitat del client autoritzar a un tercer per a la recepció i acceptació de la compra al domicili de lliurament.

El lliurament de la compra es realitzarà a l’adreça indicada per l’USUARI, amb la necessitat de signar, si s’escau, l’albarà de lliurament corresponent.

9. Modificacions de les condicions de venda

El TITULAR es reserva el dret a realitzar canvis en el WEB, en les Polítiques d’ús, en els Termes i Condicions, i en les presents Condicions de Venda, en qualsevol moment. L’usuari quedarà subjecte als termes i condicions, polítiques i condicions de venda en vigor en el moment en que realitzi la comanda, excepte si per llei o requeriment de les autoritats públiques el TITULAR hagi d’efectuar un canvi en aquests drets i condicions d’ús. Si alguna de les presents condicions fos declarada invalidada, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que la declaració pugui afectar ni la validesa ni l’exigibilitat de la resta de condicions.

Política de devolucions

1. Producte defectuós o no sol·licitat

Qualsevol reclamació de mercaderia que s’hagi rebut feta malbé a causa del transport, incompleta o no sol·licitada (que no coincideix amb la referència comprada), es realitzarà durant les 24 hores posteriors al lliurament del producte.
En cas de rebre l’embalatge obert o fet malbé s’ha d’indicar en l’albarà del transportista.
El TITULAR únicament acceptarà la devolució d’un producte en un termini de 15 dies hàbils des de la recepció. Per tornar un producte cal contactar mitjançant el formulari següent (enllaç al formulari) i adjuntar una fotografia que acrediti els defectes (de consideració) observats. En cas d’acceptar-se la devolució, el TITULAR confirmarà mitjançant un correu electrònic la recepció de la sol·licitud i detallarà el procediment a seguir per retornar l’article.
Un cop realitzada la reclamació, el TITULAR es reservarà l’opció de recollir el producte defectuós o erroni, o procedir a substituir-lo realitzant directament un nou enviament. En cas de recollida i un cop rebut, es procedirà a l’enviament d’un producte en perfecte estat sense cap cost per al client.
Només s’acceptaran devolucions que hagin seguit aquest procediment i dins el període de desistiment (15 dies).

2. Producte no satisfactori

Per causes de devolució no imputables al TITULAR (com errors en la selecció de colors, talles o altres equivocacions en triar el producte, etc.), el client podrà igualment procedir a la devolució sempre que el material sigui retornat en el seu embalatge original.

L’usuari haurà de pagar els costos directes de la devolució dels articles corresponents i serà també responsable de la disminució del valor dels béns causats per la manipulació dels articles, tret que aquesta manipulació fos necessària per conèixer la naturalesa, característiques i funcionament dels articles.

Per a efectuar la devolució cal posar-se en contacte amb el TITULAR mitjançant el formulari de devolucions que es troba a continuació.

Nomes s’acceptaran devolucions que hagin seguit aquest procediment i dins del periode de desistiment (15 dies).

3. Dret de desistiment

L’usuari que ostenti la condició de consumidor, d’acord amb el que disposa la Llei 43/2007, de 3 de desembre, de protecció dels consumidors en la contractació de béns amb oferta de restitució de preu, podrà, en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la compra del producte, desistir de la contractació realitzada mitjançant l’enviament d’una comunicació en aquest sentit en el formulari corresponent.

L’usuari haurà de sufragar les despeses que puguin derivar-se de la devolució com a conseqüència d’exercir el dret de desistiment.

Excepcions al dret de desistiment:
• Béns realitzats segons especificacions o clarament personalitzats.

4. Reemborsament

Un cop rebut el producte i comprovat que es troba en el mateix estat en què es va enviar i en l’embalatge original, el TITULAR procedirà al reemborsament, i es reservarà el dret a abonar una quantitat inferior en cas que el material no arribi en perfectes condicions o fora de l’embalatge original.

En el cas que la devolució sigui per causes imputables al TITULAR (producte defectuós o no coincident amb la referència comprada), serà el TITULAR qui s’encarregarà de la recollida o substitució del producte i es farà càrrec dels costos derivats de la seva devolució.

En el cas que la devolució sigui per causes no imputables al TITULAR (canvis de colors, talles, equivocacions en triar el producte, etc.), el TITULAR reemborsarà únicament el preu del producte però no tornarà les despeses d’enviament derivades de la compra ni es farà càrrec de les despeses associades a la devolució del producte, dels quals es farà càrrec el comprador.

El TITULAR farà servir els mateixos mitjans de pagament utilitzats per l’USUARI per la transacció inicial tret que s’arribi a un acord per utilitzar un altre mitjà de pagament. L’abonament es realitzarà en un termini de 14 dies des de la sol·licitud de devolució del producte i sempre que aquest hagi estat efectivament retornat.

5. Formulari de devolucions

Cortines de la Llar t’informa que les dades de caràcter personal que ens proporciones omplint el present formulari seran tractades per MARIA REUS REYNES, com a responsable d’aquesta web. La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals que et sol·licitem és per gestionar la sol·licitud que realitzes en aquest formulari de contacte. Legitimació: En marcar la casella d’acceptació, estàs donant el teu legítim consentiment perquè les teves dades siguin tractades d’acord amb les finalitats d’aquest formulari descrites en la política de privacitat. Com a usuari i interessat et informem que les dades que ens facilites estaran ubicats en els servidors de Siteground (proveïdor de hosting de Cortines de la Llar) dins de la UE. El fet que no introdueixis les dades de caràcter personal que apareixen al formulari com a obligatoris podrà tenir com a conseqüència que no pugui atendre la teva sol·licitud. Podràs exercir els teus drets d’accés, rectificació, limitació i suprimir les dades a info(a)cortinesdelallar.com així com el Dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control. Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la nostra pàgina web: Avís legal · Política de Cookies · Política de Privacitat

Close Menu
×
×

Cart